• Eunice:+86 19158819831

afiş

haberler

“2023 Çin Elektrikli Araç Kullanıcısının Şarj Davranışı Çalışması Raporu: Temel Bilgiler ve Trendler”

I. Kullanıcının Şarj Etme Davranışı Özellikleri

Aaa resmi

1. PopülerliğiHızlı Şarj
Araştırma, kullanıcıların %95,4'ünün hızlı şarjı tercih ettiğini, yavaş şarj kullanımının ise azalmaya devam ettiğini gösteriyor.Bu trend, hızlı şarjın daha kısa sürede daha fazla güç sağlaması ve günlük seyahat ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle kullanıcıların şarj verimliliğine yönelik yüksek talebini yansıtıyor.

2. Şarj Süresindeki Değişiklikler
Öğleden sonra elektrik fiyatlarında ve servis ücretlerinde yaşanan artış nedeniyle 14:00-18:00 saatleri arasındaki ücretlendirme oranı bir miktar azaldı.Bu olgu, kullanıcıların şarj sürelerini seçerken maliyet faktörlerini dikkate aldığını ve programlarını masrafları düşürecek şekilde ayarladığını gösteriyor.

3. Yüksek Güçlü Kamuya Açık Şarj İstasyonlarının Artışı
Kamuya açık şarj istasyonları arasında yüksek enerjili istasyonların (270kW üzeri) oranı %3'e ulaştı.Bu değişiklik, kullanıcıların hızlı şarj ihtiyaçlarını karşılayan daha verimli şarj tesislerine yönelik eğilimi yansıtıyor.

4. Daha Küçük Şarj İstasyonlarına Yönelik Trend
11-30 şarj cihazına sahip şarj istasyonlarının inşaat oranı yüzde 29 oranında azaldı, bu da daha küçük ve daha dağınık istasyonlara doğru bir eğilim olduğunu gösteriyor.Kullanıcılar günlük kullanım kolaylığı nedeniyle yaygın olarak dağıtılan küçük şarj istasyonlarını tercih ediyor.

5. Operatörler Arası Şarjın Yaygınlığı
Kullanıcıların %90'ından fazlası birden fazla operatör üzerinden (ortalama 7) ücret alıyor. Bu, şarj hizmeti pazarının oldukça parçalı olduğunu ve kullanıcıların şarj ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla operatörün desteğine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

6. Şehirlerarası Şarjda Artış
Kullanıcıların %38,5'i, maksimum 65 şehri kapsayan şehirler arası şarj işlemine katılıyor.Şehirler arası şarjdaki artış, elektrikli araç kullanıcılarının seyahat yarıçapının genişlediğini ve şarj ağlarının daha geniş kapsama alanına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

7. Geliştirilmiş Menzil Yetenekleri
Yeni enerji araçlarının menzil yetenekleri arttıkça kullanıcıların şarj kaygısı da etkili bir şekilde hafifletiliyor.Bu, elektrikli araçlardaki teknolojik gelişmelerin yavaş yavaş kullanıcıların menzil endişelerini giderdiği anlamına geliyor.

II.Kullanıcı Ücretlendirme Memnuniyeti Araştırması

1. Genel Memnuniyet Artışı
Artan şarj memnuniyeti, yeni enerjili araç satışlarının artmasına neden oldu.Verimli ve kullanışlı şarj deneyimleri, kullanıcıların elektrikli araçlara olan güvenini ve memnuniyetini artırıyor.

2. Şarj Uygulamalarını Seçmedeki Faktörler
Kullanıcılar, şarj uygulamalarını seçerken en çok şarj istasyonlarının kapsama alanına değer veriyor.Bu, kullanıcıların daha fazla kullanılabilir şarj istasyonu bulmalarına yardımcı olan ve şarj etme kolaylığını artıran uygulamalar aradığını gösteriyor.

3. Ekipman Kararlılığıyla İlgili Sorunlar
Kullanıcıların %71,2'si şarj ekipmanlarındaki voltaj ve akım dengesizliğinden endişe duyuyor.Ekipman stabilitesi, şarj güvenliğini ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler ve bu da onu önemli bir odak noktası haline getirir.

4. Akaryakıt Araçlarının Şarj Noktalarını Doldurması Sorunu
Kullanıcıların %79,2'si özellikle tatillerde yakıtlı araçların şarj noktalarını işgal etmesini birincil sorun olarak görüyor.Şarj noktalarını işgal eden yakıtlı araçlar, elektrikli araçların şarj edilmesini engelleyerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkiliyor.

5. Yüksek Ücretlendirme Hizmet Ücretleri
Kullanıcıların %74,0'ı ücretlendirme hizmet ücretlerinin çok yüksek olduğuna inanıyor.Bu, kullanıcıların ücretlendirme maliyetlerine karşı hassasiyetini yansıtıyor ve ücretlendirme hizmetlerinin maliyet etkinliğini artırmak için hizmet ücretlerinin düşürülmesi çağrısını yansıtıyor.

6. Şehir İçi Toplu Şarjdan Yüksek Memnuniyet
Kentsel halka açık şarj tesislerinden memnuniyet %94'e kadar çıkıyor ve kullanıcıların %76,3'ü toplulukların çevresinde halka açık şarj istasyonlarının inşasını güçlendirmeyi umuyor.Kullanıcılar, şarj etme rahatlığını artırmak için günlük yaşamda şarj olanaklarına kolay erişim istiyor.

7. Karayolu Şarjından Düşük Memnuniyet
Otoyolda ücretlendirme memnuniyeti en düşük seviyede olup, kullanıcıların %85,4'ü uzun kuyruk sürelerinden şikayetçidir.Karayollarında şarj tesislerinin yetersizliği, uzun mesafeli yolculuklarda şarj deneyimini ciddi şekilde etkiliyor ve şarj istasyonlarının sayısının ve gücünün artırılmasını gerektiriyor.

III.Kullanıcının Ücretlendirme Davranışı Özelliklerinin Analizi

b-resim

1. Şarj Süresi Özellikleri
2022 ile karşılaştırıldığında 14:00-18:00 arasındaki elektrik fiyatı kWh başına yaklaşık 0,07 yuan arttı.Tatillerden bağımsız olarak şarj sürelerindeki trendin aynı kalması, fiyatlandırmanın şarj davranışı üzerindeki etkisini vurguluyor.

2. Tek Şarj Seanslarının Özellikleri
Ortalama tek şarj seansı 25,2 kWh enerji tüketiyor, 47,1 dakika sürüyor ve maliyeti 24,7 yuan.Hızlı şarj cihazlarının ortalama tek seansta şarj hacmi, yavaş şarj cihazlarına göre 2,72 kWh daha yüksek, bu da hızlı şarj talebinin arttığını gösteriyor.

3. Hızlı ve Kullanım ÖzellikleriYavaş Şarj
Özel, taksi, ticari ve operasyonel araçlar da dahil olmak üzere çoğu kullanıcı şarj süresine duyarlıdır.Farklı araç türleri, farklı zamanlarda hızlı ve yavaş şarjı kullanır; operasyonel araçlar ise öncelikle hızlı şarj cihazlarını kullanır.

4. Şarj Tesisi Güç Kullanımının Özellikleri
Kullanıcılar ağırlıklı olarak 120kW'ın üzerindeki yüksek güçlü şarj cihazlarını tercih ediyor; %74,7'si bu tür tesisleri tercih ediyor; bu, 2022'ye göre 2,7 puanlık bir artış. 270kW'ın üzerindeki şarj cihazlarının oranı da artıyor.

5. Şarj Yerlerinin Seçimi
Kullanıcılar ücretsiz veya sınırlı süreli otopark ücreti muafiyeti olan istasyonları tercih ediyor.11-30 şarj cihazına sahip istasyonların inşaat oranının azalması, kullanıcıların şarj ihtiyaçlarını karşılamak ve "uzun bekleme" kaygısını hafifletmek için dağınık, destekleyici tesislere sahip daha küçük istasyonları tercih ettiğini gösteriyor.

6. Operatörler Arası Şarj Özellikleri
Kullanıcıların %90'ından fazlası, ortalama 7 operatör ve maksimum 71 olmak üzere, operatörler arası şarj işlemi gerçekleştirmektedir. Bu, tek bir operatörün hizmet aralığının kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamayacağını ve kompozit şarj operasyon platformlarına büyük bir talep olduğunu yansıtmaktadır. .

7. Şehirlerarası Şarj Özellikleri
Kullanıcıların %38,5'i şehirler arası şarj işlemine katılıyor; bu, 2022'deki %23'ten 15 puanlık bir artış.4-5 şehirde ücret alan kullanıcıların oranı da arttı; bu da seyahat alanının genişlediğine işaret ediyor.

8. Şarj Öncesi ve Sonrası SOC Özellikleri
Kullanıcıların %37,1'i, pil SOC'si %30'un altında olduğunda şarj etmeye başlıyor; bu, geçen yılki %62'ye göre önemli bir düşüş; bu da gelişmiş bir şarj ağının ve azalan "menzil endişesinin" göstergesidir.SOC %80'in üzerine çıktığında kullanıcıların %75,2'si şarj etmeyi bırakıyor, bu da kullanıcıların şarj verimliliği konusunda farkındalık sahibi olduğunu gösteriyor.

IV.Kullanıcı Ücretlendirme Memnuniyetinin Analizi

1. Açık ve Doğru Şarj Uygulaması Bilgileri
Kullanıcıların %77,4'ü öncelikle şarj istasyonlarının kapsama alanının düşük olmasından endişe duyuyor.Kullanıcıların yarısından fazlası, birlikte çalışan operatör sayısı az olan uygulamaların veya yanlış şarj cihazı konumlarının günlük şarj işlemlerini engellediğini düşünüyor.

2. Şarj Güvenliği ve Kararlılığı
Kullanıcıların %71,2'si şarj ekipmanındaki dengesiz voltaj ve akımdan endişe duyuyor.Ayrıca şarj sırasında sızıntı tehlikesi, beklenmedik elektrik kesintisi gibi sorunlar da kullanıcıların yarısından fazlasını endişelendiriyor.

3. Şarj Ağının Tamlığı
Kullanıcıların %70,6'sı düşük ağ kapsama alanı sorununu vurguluyor ve yarıdan fazlası yetersiz hızlı şarj kapsama alanına dikkat çekiyor.Şarj ağını daha da geliştirmeye ihtiyaç var.

4. Şarj İstasyonlarının Yönetimi
Kullanıcıların %79,2'si şarj noktalarının yakıtlı araçla meşgul olmasını önemli bir sorun olarak tanımlıyor.Çeşitli yerel yönetimler bu sorunu çözmeye yönelik politikalar uygulamaya koydu ancak sorun devam ediyor.

5. Ücretlendirmenin Uygunluğu
Kullanıcılar öncelikli olarak yüksek ücretler ve hizmet bedellerinin yanı sıra belirsiz tanıtım faaliyetleriyle ilgilenmektedir.Özel araçların oranı arttıkça, hizmet ücretleri şarj deneyimine bağlı hale gelirken, gelişmiş hizmetler için daha yüksek ücretler söz konusu oluyor.

6. Kentsel Toplu Şarj Tesislerinin Yerleşim Planı
Kullanıcıların %49'u şehir içi şarj olanaklarından memnun.Kullanıcıların %50'sinden fazlası alışveriş merkezlerinin yakınında rahat şarj olanağı elde etmeyi umuyor ve bu da varış noktası şarjını ağın önemli bir parçası haline getiriyor.

7. Topluluk Kamu Ücretlendirmesi
Kullanıcılar şarj istasyonu konumlarının rahatlığına odaklanıyor.Charging Alliance ve Çin Kentsel Planlama ve Tasarım Enstitüsü, topluluk şarj tesislerinin inşasını teşvik etmek için ortaklaşa bir topluluk ücretlendirme çalışma raporu başlattı.

8. Karayolu Şarjı
Otoyolda şarj senaryolarında kullanıcılar, özellikle tatillerde daha yüksek şarj kaygısı yaşıyor.Otoyol şarj ekipmanlarının daha yüksek güçlü şarj cihazlarına güncellenmesi ve yükseltilmesi bu endişeyi giderek azaltacaktır.

V. Geliştirme Önerileri

1. Şarj Altyapısı Düzenini Optimize Edin
Şarj altyapısının düzenini optimize etmek ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için kentsel ve kırsal alanlarda birleşik bir şarj ağının inşasını koordine edin.

2. Topluluk Şarj Tesislerini İyileştirin
Topluluk kamuya açık şarj tesislerinin inşasını geliştirerek bölge sakinlerinin rahatlığını artırmak için "birleşik inşaat, birleşik operasyon, birleşik hizmet" modelini keşfedin.

3. Entegre Güneş Enerjisi Depolama ve Şarj İstasyonları İnşa Edin
Şarj tesislerinin sürdürülebilirliğini artırarak birleşik endüstri standartları oluşturmak için entegre güneş enerjisi depolama ve şarj istasyonlarının inşasını teşvik edin.

4. Yenilikçi Şarj Tesisi Çalışma Modelleri
Şarj istasyonlarına yönelik derecelendirme sistemini teşvik edin, elektrikli araç şarj tesislerine ilişkin standartları ve istasyon değerlendirmelerini yayınlayın ve hizmet kalitesini artırmak için bunları kademeli olarak uygulayın.

5. Akıllı Şarj Altyapısını Destekleyin
Araç-şebeke etkileşimini ve işbirliğine dayalı gelişimi güçlendirmek için akıllı şarj altyapısını uygulayın.

6. Kamuya Açık Şarj Tesisi Ara Bağlantısını Geliştirin
Endüstri zincirinin ve ekosistemin işbirlikçi kapasitesini geliştirmek için halka açık şarj tesislerinin birbirine bağlanabilirliğini güçlendirmek.

7. Farklılaştırılmış Ücretlendirme Hizmetleri Sağlayın
Araç sahiplerinin sayısı arttıkça, farklı araç sahipleri ve senaryolar, farklı ücretlendirme hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.Çok çeşitli yeni enerjili araç kullanıcılarının şarj ihtiyaçlarına uygun yeni iş modellerinin araştırılmasının teşvik edilmesi.

Bize Ulaşın:
Şarj çözümlerimiz hakkında kişiselleştirilmiş danışmanlık ve sorularınız için lütfen Lesley ile iletişime geçin:
E-posta:sale03@cngreenscience.com
Telefon: 0086 19158819659 (Wechat ve Whatsapp)
Sichuan Green Bilim ve Teknoloji Ltd., Co.
www.cngreenscience.com


Gönderim zamanı: Haz-05-2024